2016 – 2017  Տարեշրջանի

Հայերէն Լեզուի Ամառնային Պարտականութիւն

Զ. – Է. Կարգեր

Պատկերազարդ ամփոփումներ պատրաստել ամրան ընթացքին կատարած երեք այցելութիւններու մասին:

3-4 էջերու վրայ մանրամասնօրէն նկարագրէ այցելած վայրդ ու արձանագրէ տպաւորութիւններդ:

 

Ը. – Թ.կարգեր

Ամրան արձակուրդին ընթացքին կարդալ գրքոյկ մը եւ վերամուտին ընթերցումը հաստատող երկու էջերու մէջ ներկայացնել ամփոփ զեկուցագիր( Report ) մը:

Այս աշխատանքը պիտի գնահատուի հայերէնի դասատու ուսուցչուհիի կողմէ:

 

Յանձնարարուած գիրքերն են.-

« Ազատութեան ճանապարհին» – Ա. Ահարոնեան ( 6 պատմուածք)

« Կտակն էր նահատակներուն» – Արշաւիր Շիրակեան

« Ապրէ՛ք, Երեխէք» – Արամ Հայկազ

« Մեծապատիւ Մուրացկանները» – Յ. Պարոնեան

 

Ժ. –ԺԱ. Կարգեր

Ամրան արձակուրդի ընթացքին օրագրութիւն պահել: Յատուկ տետրակի մը մէջ արձանագրել օրագիրը: Այս աշխատանքը կը սկսի Յունիս 20- ին եւ կ՛աւարտի Օգոստոս 15- ին: Այս աշխատանքին համար կ՛ակնկալուի նուազագոյնը 10 տող իւրաքանչիւր օրուան համար: Պարտականութիւնը պիտի գնահատուի որպէս գրաւոր:

 

Վերոյիշեալ դասարանային կարգերը նկատի առնուած են 2015-2016 տարեշրջանի հիման վրայ:

                                                                            

 

Հայերէնի Բաժանմունք