2017 – 2018  Տարեշրջանի

Հայերէն Լեզուի Ամառնային Պարտականութիւն

 

7րդ կարգ՝ «Սեւակին տարեդարձի Նուէրը»

 

8րդ կարգ՝« Արեւահատը. Քաջիկը»

 

9րդ կարգ՝ «Կայծեր Ա.» (խտացուած)

Միջնակարգի աշակերտները վերոյիշեալ գիրքերը կարդալէ ետք պարտին 1-2 էջերու մէջ ամփոփել պատմութիւնները:

 

10րդ կարգ՝ «Ազատութեան Ճանապարհին»

( 5 պատմուածք) ,Հեղինակ՝ Ա. Ահարոնեան

Աշակերտները կը կարդան պատմուածքները եւ կ՛ամփոփեն  իւրաքանչիւր պատմուածքը 1-1,5 էջերու մէջ:

 

11րդ կարգ՝ «Պանք Օթոման»

(Գիրքերը տրուած են աշակերտներուն)

Աշակերտները կը կարդան միայն 100 էջ եւ իւրաքանչիւր էջի վրայ կը կատարեն նօթագրութիւններ:

 

12-րդ կարգ

Աշակերտները պարտին 30 օրերու վրայ երկարող օրագրութիւն պահել, որպէս ամառնային աշխատանք:

Օրագրութիւնը պէտք է ընդգրկէ նուազագոյնը 10 տող:

 

2017-2018 school year grade levels denoted above.