Ազգային Ֆերահեան Վարժարանը Արդէն իսկ Ունեցաւ 

«Վերադարձ Դէպի Դպրոց» Ծնողական Հանդիպումը

Վարժարանի վերամուտէն շաբաթ մը ետք, Երեքշաբթի, Օգոստոս 23ին, երեկոյեան ժամը 6:30ին տեղի ունեցաւ Ազգային Ֆերահեան վարժարանի «Վերադարձ դէպի դպրոց» ծնողներու հետ հանդիպման երեկոն, որուն ընթացքին ծնողները առիթ ունեցան լսելու վարժարանի 2016-2017 ուսումնական տարեշրջանի կատարուած եւ կատարուելիք կարգ մը փոփոխութիւններուն եւ նորանոր ծրագիրներու մասին:

Վարժարանի տնօրէնուհի Տիկ. Սօսի Շանլեան առաջին հերթին ողջունեց ներկաները եւ շնորհակալութիւն յայտնեց ծնողներուն որ իրենց սուղ ժամանակը տրամադրած էին ներկայ գտնուելու համար երեկոյին: Շեշտը դնելով  հայեցի դաստիարակութեան վրայ, ան ըսաւ որ հայ դպրոցին առաքելութիւնը հայակրթութիւնն է ուր մայրենի լեզուով աշակերտին կը փոխանցուի հայ ոգին եւ կը պահպանուի ազգային դիմագիծը, իսկ խօսքը ուղղելով ծնողներուն, Տիկ. Շանլեան յայտնեց որ դպրոցը անկարող է ամբողջական դաստիարակութիւն ջամբել առանց իրենց մասնակցութեան եւ խրախուսեց ծնողներուն որպէսզի անոնք ալ աշխոյժ մասնակցութիւն ունենան վարժարանի յառաջդիմութեան, աշակերտին ընտիր նկարագիրի կազմութեան, պատասխանատուութեան զգացումի, գիտակցութեան եւ առօրեայ կեանքի պայքարին պատրաստ ըլլալու կարեւոր աշխատանքին մէջ: Ուսումնական տարեշրջանի կրթական նորանոր ծրագիրներու եւ աշխատանքային ուղղութիւններու մասին հակիրճ բացատրութիւններ տալէ ետք, ծնողներուն մէկ առ մէկ ծանօթացուց վարժարանը իր յառաջապահ դերին մէջ պահող, վարժարանի աշխատակազմը եւ ուսուցիչ-ուսուցչուհիները:

Տնօրէնուհիի խօսքէն ետք, ծնողները ուղղուեցան դասարանները, լսելու համար ուսուցիչ-ուսուցչուհիներու տարեկան ծրագիրներու մասին բացատրութիւններ, դասաւանդուած նիւթերուն եւ այլ գիտելիքներու մասին տեղեկութիւններ:

IMG_1563 (800x533) IMG_1567 (800x533)IMG_1571 (800x533) IMG_1570 (800x533) IMG_1573 (800x533) IMG_1574 (800x533) IMG_1575 (800x533) IMG_1576 (509x800) IMG_1578 (800x533) IMG_1583 (800x533) IMG_1585 (800x533) IMG_1587 (800x533) IMG_1590 (800x533) IMG_1592 (800x533) IMG_1593 (800x549) IMG_1595 (800x533) IMG_1596 (800x533) IMG_1597 (800x533) IMG_1598 (800x533) IMG_1599 (800x533) IMG_1601 (800x533) IMG_1602 (800x533) IMG_1603 (800x533) IMG_1604 (800x533) IMG_1605 (800x533) IMG_1606 (800x533) IMG_1607 (800x540) IMG_1608 (800x533) IMG_1609 (800x533) IMG_1610 (800x533) IMG_1613 (800x533) IMG_1616 (800x533) IMG_1618 (800x533) IMG_1621 (800x533) IMG_1622 (800x533) IMG_1623 (800x533) IMG_1624 (800x533) IMG_1625 (800x533) IMG_1626 (800x533) IMG_1627 (800x533) IMG_1628 (800x533) IMG_1629 (800x533) IMG_1630 (800x533) IMG_1631 (800x533) IMG_1632 (800x533)